Vodnateľnosť u Axolotla

...

Znaky

  • napuchnutie celého tela
  • napuchnutie hlavičky
  • červené alebo čierne fľaky
  • zlomený chvost
  • a iné poškodenia tela ...

Liečenie

Vodnatelnosť je genetická chyba jedinca ktorá spôsobuje zlyhávanie orgánov, telo uskladnuje nadmerné množstvo vody. Je ešte možnosť zachrániť soľným kúpeľom a zníženou teplotou, ale väčšinou končí až úhynom.