Nálevník

...

Znaky

  • nepriehladná voda
  • viditeľný mliečny (biely) zákal vody

Popis

Nálevník je organizmus zložený z buniek s najzložitejšie stavbou medzi všetkými organizmami, telo majú pokryté malými bičíky, ktoré slúžia k pohybu a prijímaniu potravy čo sú v našom akváriu predovšetkým premnožené baktérie, ktoré vznikajú pri prekrmovaniu a podobne.

Válevník v akváriu žije neustále, ale v takom množstve, že o ňom ani nevieme. K jeho premnoženiu potom dochádza v čase, keď sa v akváriu usadzujú zvyšky potravy, príliš veľa trusu a iných odpadových látok alebo pri nedostatočnej filtrácii.


Liečenie

Skvalitnenie filtrácie zväčšením objemu filtru alebo pridanie rôznych filtračných materiálov. Neprekrmovať a dlhšiu dobu nesvietiť.